Forebygging

10 praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:

 • Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.
 • La kjelehåndtak peke innover.
 • Monter barnesikring på stikkontakter.
 • Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.
 • Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i. Tenk på plassering av stearinlys og varme drikker i forhold til barns rekkevidde.
 • Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn.
 • Vær ekstra oppmerksom ved amming.
 • Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen
 • Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.
 • Bensin må aldri brukes som tennvæske.
 • Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk.

Typiske hendelser som fører til brannskade hos barn.