SKY ILDEN

Sky ilden vil bidra til å redusere antall brannskader, og gi nyttig informasjon om uhellet først er ute. Brannskader kan føre til store permanente lidelser, og mange opplever fysiske og psykiske begrensinger som følge av skaden. Evnen til å bidra i samfunnet med arbeid og annet, er betydelig redusert for mange brannskadde, og dette ønsker vi å gjøre noe med.

Vi retter fokus på forebygging og behandling.

Barn som smiler framfor en ovn

Forebygging

En liten innsats kan gjøre stor forskjell

Trist gutt med bandasjert hand

Behandling

Førstehjelp og behandling når uhellet først er ute.