Petter Pilgaard brant seg på farmen

Petter Pilgaard brant seg på farmen og det utbrøt litt panikk om hva de skulle gjøre. Det er viktig å vite hva du skal gjør når du brenner deg. Kjøle i minst 20 minutter med vann som holder ca 20 grader. Husk 20:20. Rett og tidlig behandling kan gjøre skaden … Les mer

Prosjektet Sky Ilden

Medisinsk behandling til brannskadde er ofte kostnadskrevende. Det er også slik at alle som blir brannskadd opplever store lidelser og mange får fysiske og psykiske begrensninger som følge av skaden. Evnen til å bidra i samfunnet med arbeid og annet, er betydelig redusert for mange brannskadde. Sky ilden vil bidra til å redusere antall brannskader. Les mer