Norsk brannvernforening

nybrannvernlogo

Norsk brannvernforening  (org.nr: 983 989 160 mva) er en uavhengig stiftelse som arbeider for at liv, helse og verdier ikke skal gå tapt i brann. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper de mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for brannsikkerheten. Stiftelsen ble etablert i 1923, og har i dag rundt 20 ansatte lokalisert i Oslo. Brannvernforeningen står i dag bak flere store forebyggende informasjonskampanjer, blant annet Aksjon boligbrann og Brannvernuka med Nasjonal brannøvelse. 

Bokmerk permalink.

Legg igjen en kommentar